جدول سایزبندی لباس زنانه (سایزهای انواع لباس زنانه + توضیح کامل)

جدول سایزبندی لباس زنانه «سایزهای انواع لباس زنانه + توضیح کامل»

 

در اینبخش جدول سایز بندی لباس زنانه را می‌بینیم. داشتن اطلاعات
کامل در باره انواع سایز لباس زنانه در عصر امروز امری جدی حساب
می شود، وقتی دقیقا سایزتان را بدانید هم خرید کردن تان آسان تر
می شود و هم در خریدهای اینترنتی مشکلی پیدا نمیکنید. امروز از
لباس زیر تا ژاکت و لباس شنا، با سایزهای استاندارد و متناسب با
بدن هر شخصی آشنا میشویم.

 

جدول سایزبندی ژاکت‌ های زنانه

جدول سایزبندی لباس زنانه (سایزهای انواع لباس زنانه + توضیح کامل)

تمام اندازه گیری‌هاي ذکر شده در جدول زیر با توجه بـه اندازه‌هاي
بدن اسـت. برای انتخاب اندازه صحیح خود، اندام‌هاي بدن خودرا طبق
دستورالعمل ذکر شده اندازه گیری کنید سپس سایز خودرا در جدول
سایزبندی پیدا کنید.

روش اندازه گیری

بالاتنه: در حالت ایستاده بـه گونه‌اي کـه بازو‌ها در طرفین بدن
در حالت ریلکس قراردارند، بـه کمک متر دور سینه را از جلو بـه عقب
اندازه گیری کنید. «متر را موازی با زمین نگه دارید.»

دور کمر:

کوچک‌ ترین قسمت کمر خودرا مطابق با تصویر اندازه گیری کنید.

دور باسن:

پای خودرا کنار هم جفت کنید و متر را مستقیما و موازی با زمین نگه
دارید، سپس بزرگ‌ترین قسمت از دور باسن خودرا اندازه بگیرید.

سایزبندی:

جدول سایزبندی لباس زنانه (سایزهای انواع لباس زنانه + توضیح کامل)

اندازه‌هاي ذکر شده در جدول مـا بعنوان یک راهنما بر اساس اندازه
گیری‌هاي بدن استاندارد تنظیم شده اسـت؛ کـه بعنوان تخمین تقریبی
برای کمک بـه تعیین این‌کـه کدام سایز لباس برای شـما مناسب‌تر
اسـت درنظر گرفته شده اسـت.


جدول سایزبندی لباس‌ های سرهمی
زنانه

جدول سایزبندی لباس زنانه (سایزهای انواع لباس زنانه + توضیح کامل)

برای انتخاب لباس‌هاي سرهمی اگر ترجیح شـما این اسـت کـه این مدل
لباس‌ها کمی آزاد باشند، سایز لارج را انتخاب کنید؛ ودر صورتیکه
لباس چسبان‌تری مدنظر شماست، سایز کوچک یا متوسط را بسته بـه سایز اندام خود انتخاب کنید.

روش اندازه‌ گیری

ارتفاع قد: برای انتخاب سایز لباس سرهمی مناسب، پا‌ها را کنار هم
جفت کنید و از بالاترین قسمت شانه تا پاشنه را اندازه بگیرید.

دورکمر:

بازوها را در طرفین بدن آرام تکیه دهید. کوچک‌ترین قسمت سینه را
مطابق تصویر اندازه گیری کنید. متر را موازی با زمین نگه دارید.

طول دست:

جدول سایزبندی لباس زنانه (سایزهای انواع لباس زنانه + توضیح کامل)

آرنج خودرا ۹۰ درجه خم کنید و دست خودرا روی باسن قرار دهید. متر
را در بالای شانه خود نگه دارید و از شانه تا آرنج و از آرنج تا
مچ دست اندازه گیری کنید. مجموع اندازه از شانه تا مچ ارتفاع
آستین شـما را مشخص خواهد کرد.


جدول سایزبندی لگ زنانه

جدول سایزبندی لباس زنانه (سایزهای انواع لباس زنانه + توضیح کامل)

برای تعیین سایز خود، بزرگ ترین اندازه بدست آمده را برای تعیین
سایز خود استفاده کنید. بعنوان مثال اگر دورکمر شـما اندازه S
دارد، اما سایز دور باسن شـما M اسـت، اندازه M بهترین سایز برای
شماست.

روش اندازه گیری

دور کمر: بازوها را در طرفین بدن آرام تکیه دهید. کوچک‌ترین قسمت
سینه را مطابق تصویر اندازه گیری کنید. متر را موازی با زمین نگه
دارید.

بیشتر بخوانید:  بهترین مدل های لباس گل گلی دخترانه | تمام فصول

دور باسن:

پای خودرا کنار هم جفت کنید و متر را مستقیما و موازی با زمین نگه
دارید، سپس بزرگ‌ترین قسمت از دور باسن خودرا اندازه بگیرید.

سایزبندی:

جدول سایزبندی لباس زنانه (سایزهای انواع لباس زنانه + توضیح کامل)

اندازه‌هاي ذکر شده در جدول مـا بعنوان یک راهنما بر اساس اندازه
گیری‌هاي بدن استاندارد تنظیم شده اسـت؛ کـه بعنوان تخمین تقریبی
برای کمک بـه تعیین این‌کـه کدام سایز لباس برای شـما مناسب‌تر
اسـت درنظر گرفته شده اسـت.

طول درز شلوار:

از بالاترین قسمت ران تا مچ پا را مطابق تصویر اندازه‌گیری کنید.


جدول سایزبندی شلوارک زنانه

جدول سایزبندی لباس زنانه (سایزهای انواع لباس زنانه + توضیح کامل)

برای تعیین سایز خود، بزرگ ترین اندازه بدست آمده را برای تعیین
سایز خود استفاده کنید. بعنوان مثال اگر دورکمر شـما اندازه S
دارد، اما سایز دور باسن شـما M اسـت، اندازه M بهترین سایز برای
شماست.

روش اندازه گیری

دور کمر: بازوها را در طرفین بدن آرام تکیه دهید. کوچک‌ترین قسمت
کمر را اندازه گیری کنید. متر را موازی با زمین نگه دارید.

دور باسن:

پای خودرا کنار هم جفت کنید و متر را مستقیما و موازی با زمین نگه
دارید، سپس بزرگ‌ترین قسمت از دور باسن خودرا اندازه بگیرید.

سایزبندی:

جدول سایزبندی لباس زنانه (سایزهای انواع لباس زنانه + توضیح کامل)

اندازه‌هاي ذکر شده در جدول مـا بعنوان یک راهنما بر اساس اندازه
گیری‌هاي بدن استاندارد تنظیم شده اسـت؛ کـه بعنوان تخمین تقریبی
برای کمک بـه تعیین این‌کـه کدام سایز لباس برای شـما مناسب‌تر
اسـت درنظر گرفته شده اسـت.


جدول سایزبندی تی‌ شرت و تاپ زنانه

جدول سایزبندی لباس زنانه (سایزهای انواع لباس زنانه + توضیح کامل)

در جدول سایزبندی تی‌شرت و تاپ زنانه بـه اندازه‌هاي دور سینه و
قد بالاتنه نیاز خواهید داشت.

روش اندازه گیری

دور سینه: بازوها را در طرفین بدن آرام تکیه دهید. کوچک‌ترین قسمت
سینه را مطابق تصویر اندازه گیری کنید. متر را موازی با زمین نگه
دارید.

ارتفاع بالاتنه:

برای این منظور از بالاترین قسمت شانه تا بالای لگن را اندازه
گیری کنید.

سایزبندی:

جدول سایزبندی لباس زنانه (سایزهای انواع لباس زنانه + توضیح کامل)

اندازه‌هاي ذکر شده در جدول مـا بعنوان یک راهنما بر اساس اندازه
گیری‌هاي بدن استاندارد تنظیم شده اسـت؛ کـه بعنوان تخمین تقریبی
برای کمک بـه تعیین این‌کـه کدام سایز لباس برای شـما مناسب‌تر
اسـت درنظر گرفته شده اسـت.


جدول سایزبندی تی شرت آستین بلند زنانه

جدول سایزبندی لباس زنانه (سایزهای انواع لباس زنانه + توضیح کامل)

با توجه بـه آن‌چـه تا کنون فرا گرفته‌اید، دور سینه، دور کمر،
ارتفاع بالاتنه و قد آستین خودرا اندازه‌گیری و سایز خودرا در
جدول زیر انتخاب کنید.

روش اندازه گیری

جدول سایزبندی لباس زنانه (سایزهای انواع لباس زنانه + توضیح کامل)

سایزبندی: اندازه‌هاي ذکر شده در جدول مـا بعنوان یک راهنما بر
اساس اندازه گیری‌هاي بدن استاندارد تنظیم شده اسـت؛ کـه بعنوان
تخمین تقریبی برای کمک بـه تعیین این‌کـه کدام سایز لباس برای
شـما مناسب‌تر اسـت درنظر گرفته شده اسـت.


جدول سایزبندی پیراهن زنانه

جدول سایزبندی لباس زنانه (سایزهای انواع لباس زنانه + توضیح کامل)

برای تعیین سایز مناسب پیراهن زنانه بـه اندازه‌هاي دور سینه، دور
کمر، ارتفاع بالاتنه نیاز خواهید داشت و سپس میتوانید سایز خودرا
در جدول زیر انتخاب کنید.

روش اندازه گیری

دور کمر: بازوها را در طرفین بدن آرام تکیه دهید. کوچک‌ترین قسمت
کمر را اندازه گیری کنید. متر را موازی با زمین نگه دارید.

بیشتر بخوانید:  بهترین مدل های کت تک مردانه شیک 2020 برای آقایان خوش سلیقه

دور سینه:

برای اندازه‌گیری دور سینه، متر را دقیقا موازی با زمین روی
برجسته‌ترین قسمت سر سینه قرار دهید.

طول لباس:

برای اندازه‌گیری قد لباس باید، از بالاترین قسمت شانه «نزدیک بـه
گردن» تا پایین قد لباس را اندازه‌گیری کنید.

سایزبندی:

جدول سایزبندی لباس زنانه (سایزهای انواع لباس زنانه + توضیح کامل)

اندازه‌هاي ذکر شده در جدول مـا بعنوان یک راهنما بر اساس اندازه
گیری‌هاي بدن استاندارد تنظیم شده اسـت؛ کـه بعنوان تخمین تقریبی
برای کمک بـه تعیین این‌کـه کدام سایز لباس برای شـما مناسب‌تر
اسـت درنظر گرفته شده اسـت.


جدول سایزبندی لباس شنا یک تکه «مایو»
زنانه

جدول سایزبندی لباس زنانه (سایزهای انواع لباس زنانه + توضیح کامل)

برای تعیین سایز خود، بزرگ ترین اندازه بدست آمده را برای تعیین
سایز خود استفاده کنید. بعنوان مثال اگر دور کمر شـما اندازه S
دارد، اما سایز دور باسن شـما M اسـت، اندازه M بهترین سایز برای
شماست.

روش اندازه گیری

دور کمر: بازوها را در طرفین بدن آرام تکیه دهید. کوچک‌ترین قسمت
سینه را مطابق تصویر اندازه گیری کنید. متر را موازی با زمین نگه
دارید.

دور سینه:

برای اندازه‌گیری دور سینه، متر را دقیقا موازی با زمین روی
برجسته‌ترین قسمت سر سینه قرار دهید.

دور باسن:

پای خودرا کنار هم جفت کنید و متر را مستقیما و موازی با زمین نگه
دارید، سپس برجسته‌ترین قسمت از دور باسن خودرا اندازه بگیرید.

طول بالاتنه:

جدول سایزبندی لباس زنانه (سایزهای انواع لباس زنانه + توضیح کامل)

قد مایو از بالاترین قسمت شانه تا نزدیک لگن، جاییکه بدن توسط
پا‌ها از هم جدا می شوند اندازه‌گیری میشود.


جدول سایزبندی لباس‌ زیر «سوتین» زنانه

جدول سایزبندی لباس زنانه (سایزهای انواع لباس زنانه + توضیح کامل)

برای سایزبندی سوتین باید اندازه دور سینه، دور کمر و کاپ سینه را
ارزیابی کنید.

روش اندازه گیری

مرحله ۱: اندازه بند سوتین را تعیین کنید. برای این منظور
کوچک‌ترین قسمت دور کمر یعنی دقیقا زیر خط سینه را اندازه‌گیری
کنید.

مرحله ۲:

دور سینه را اندازه‌گیری کنید. برای این منظور برجسته‌ترین بخش
سینه «سر سینه» رابه طوری‌كه نه خیلی تنگ و محکم گرفته باشید و نه
خیلی آزاد، اندازه‌گیری کنید.

مرحله ۳:

جدول سایزبندی لباس زنانه (سایزهای انواع لباس زنانه + توضیح کامل)

دراین مرحله باید اندازه کاپ سینه را ارزیابی کنید. برای این
منظور، اندازه بند سوتین را از اندازه دور سینه خود کم کنید. هر
اینچ «حدود ۲.۵ سانتی‌متر» نشان دهنده یک سایز کاپ جدید اسـت. اگر
حاصل کم کردن اندازه بند و دور سینه شـما “صفر” باشد، اندازه کاپ
شـما “AA” اسـت. بـه ترتیب «۱ اینچ = A» – «۲ اینچ = B» – «۳ اینچ
= C» – «۴ اینچ = D» – «۵ اینچ = DD» و …


جدول سایزبندی لباس‌ زیر «بیکینی» زنانه

جدول سایزبندی لباس زنانه (سایزهای انواع لباس زنانه + توضیح کامل)

جدول سایزبندی لباس زنانه (سایزهای انواع لباس زنانه + توضیح کامل)

برای انتخاب سایز مناسب لباس‌زیر، باید سایز کمر و باسن خودرا
اندازه‌گیری کنید. سپس در جدول سایز بندی، سایز خودرا انتخاب
نموده و با توجه بـه سایز خود در جدول زیر سایز مناسب خود برای
لباس‌زیر را پیدا کنید.


آزمایش تعیین رنگ پوست

برای تشخیص تن رنگ پوست واقعی خود، شـما باید نگاه عمیقی بـه
ماجرا کنید. در حالی‌کـه رنگ سطحی پوست شـما می تواند با قرار
گرفتن در دسترس آفتاب و یا با نشان دادن واکنش بـه دارو یا شرایط
دکتری خاص تغییر کند، رنگ پوست شـما در واقع با توجه بـه تغییراتی
کـه بر اثر این عوامل بوجود آمده اسـت، متغییر خواهد بود.

بیشتر بخوانید:  مدل های لباس کودکانه عید نوروز 1400 (دختر و پسر)

جدول سایزبندی لباس زنانه (سایزهای انواع لباس زنانه + توضیح کامل)

حتماً تا کنون برای شـما پیش آمده اسـت کـه کرم‌پودری با رنگ
دلخواه و نزدیک بـه پوست خود خریده باشید، ولی زمانی کـه آنرا روی
پوست خود امتحان کردید، متوجه شدید کـه آن رنگ در واقع با رنگ
پوست شـما هم خوانی لازم را ندارد.

چه رنگ لباسی متناسب با رنگ پوست
شماست؟

ابتدا این خاطرجمعی حاصل کنید کـه پوست شـما تمیز و بدون هرگونه
لوازم آرایشی و یا لوسیون اسـت چرا کـه میتواند نتیجه را تحت
تاثیر قرار دهد. اگر چهره خودرا تازه شسته‌اید، حدود ۱۵ تا ۳۰
دقیقه صبر کنید تا قرمزی ناشی از شستشو کاملا محو شود. هم چنین
خاطرجمعی حاصل کنید کـه از نور طبیعی برای تست پوست خود استفاده
می کنید، چرا کـه نور مصنوعی می تواند رنگ پوست شـما را تغییر
دهد.

تعیین لحن رنگ پوست شما «تن رنگ»

روش اول: آسان‌ترین روش استفاده از یک کاغذ سفید ساده اسـت. کاغذ
را نزدیک چهره خود نگه دارید و مقایسه کنید کـه پوست شـما در
مقایسه با کاغذ چطور بنظر می رسد. اگر پوست شـما بـه رنگ زرد، سبز
یا قهوه‌اي مایل بـه زرد باشد، احتمالا تن پوست شـما گرم اسـت.
اگر پوست شـما صورتی و یا آبی رنگ باشد، تن پوست شـما سرد خواهد
بود.

جدول سایزبندی لباس زنانه (سایزهای انواع لباس زنانه + توضیح کامل)

و اگر پوست شـما خاکستری بنظر میرسد، تن پوست شـما خنثی یا طبیعی «بی‌رنگ» اسـت. اگر وضعیت پوستی مثل آکنه، روتسیا «نوعی بیماری پوستی» و یا بر اثر آفتاب تغییر رنگ داده‌اید و برنزه شده‌اید، از
دوست خود بخواهید تا تست کاغذ را بر روی پشت گوش شـما امتحان کند،
کـه کمتر احتمال دارد تحت تاثیر اینگونه تغییرات باشد.

جدول سایزبندی لباس زنانه (سایزهای انواع لباس زنانه + توضیح کامل)

در روش دوم، کف دست خودرا بالا ببرید و نگاهی بـه رگ‌هاي دست و مچ
خود بیندازید. اگر رگ‌هاي شـما آبی یا بنفش باشد، پوست شـما سرد
اسـت. اگر آن‌ها بـه رنگ سبز متمایل باشند، پوست شـما گرم اسـت؛ و
اگر تشخیص این‌کـه رنگ رگ‌ها آبی اسـت یا سبز، برای شـما سخت
باشد، این بـه این معنی اسـت کـه شـما دارای رنگ پوست خنثی هستید.

پوست شـما چطور بـه نور خورشید واکنش نشان میدهد؟ افرادی کـه بـه
اسانی برنزه میشوند، طبق معمول دارای پوست‌ هاي گرم هستند. افرادی
کـه بجای برنزه شدن دچار سوختگی بـه رنگ قرمز می شوند، طبق معمول
دارای پوست‌ هاي خنثی هستند. گاهی افراد دارای پوست تیره و بـه
اصطلاح سیاه پوست هستند کـه در برابر آفتاب نمی‌سوزند این دسته از
افراد نیز در دسته پوست‌ هاي سرد قرار می گیرند.

برگرفته از پارس ناز

مطلب پیشنهادی

ست کت و شلوار کرم مردانه

ست کت و شلوار کرم مردانه مدل و ست کت و شلوار کرم مردانه رنگ کرم، …